می دونم حتی گفتنش آسون نیست…

اما نمی خوام از یادم بری… می خوام همیشه و هرجا با من باشی…

حتی تو خواب و توی تمام لحظه های بیداری…یه لحظه با من باش…

تو دلتنگی هام…تو خوشحالی هام…تو تنهایی هام…تو هیاهوی زندگی…

توی  کوچه پس کوچه های این شهر…تو ی لحظه های عاشقی…

توی نگاه آدم ها…تو صدای آدم ها…تو بارون و تو غروب…همیشه با من باش…

وقتی ساز من، صدای قلب من میشه…وقتی سکوت تموم حرف من می شه…

وقتی چشمام به دنیا بسته می شه…وقتی بوسیدن گل  تولدم می شه…

از یاد من نرو…همیشه و هر جا تو یاد من باش…کنار من باش…